Warning: Creating default object from empty value in /DISK4/WWW/uniforminsignia.org/www/components/com_insigniasearch/models/insigniasearch.php on line 162

MEDALS, RIBBONS OF ORDERS AND DECORATIONS

State: Denmark  /  Continent: Europa  /  Era: current

Denmark flag
English name: Denmark  |  since 1945 (1849-1940)
Formal name:Kingdom of Denmark
Original name:Kongeriget Danmark
Last update: 2013-03-10  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Lukasz Gaszewski

english name Decorations and Medals

Elefantordenen (1693) Dannebrogsordenen
Order of the Elephant Order of Danebrog
Storkors (1671/1808) Elefant- og Dannebrogsordenen kapitlettegn
Grand Cross Order of the Elephant and of Danebrog Chapter Decoration
Storkommandør (1671/1808) Dannebrogsordenen Storkors
Grand Commander Order of Danebrog Grand Cross
Kommandør af 1. grad Dannebrogsordenen (1671/1808) Commander
Commander 1st Class Order of Danebrog Kommandør
Ridder af 1. grad (1952) Ridder Dannebrogordenens hæderstegn (1808)
Knight 1st Class Knight Danebrog Order\\\'s Decoration
Fortjenstmedaljen i guld (1771/1845) Medaljen "Ingenio et Arti" Erindringsmedaljen i anledning af H.M. Dronning Margrethe II\\\'s 25 års regeringsjubilæum (1997)
Medal of Merit in Gold "Ingenio et Arti" Medal Queen Margaretha II 25th Anniversary of Reign Commemorative Medal
Fortjenstmedaljen i sølv med spænde (1771/1845) Krigsmindemedaille 1848-50 Krigsmindemedaille 1864
Medal of Merit in Silver w. Bar War Medal, 1848-1850 War Medal, 1864
Den slesvigske eringdringsmedaille af 1920 9 april 1940 Minnesmedalj (1946) Frihetsmedalje - Pro Dania (1946)
Slesvig Commemorative Medal, 1920 Commemorative Medal of 9 April 1940 \\\'Pro Dania\\\' Freedom Medal
Eringdringsmedalje for deltagense i krigen 1940-1945 (1946) Befrielsemedaljen (1946) Koreamedaljen (1956)
Commemorative Medal for Participation in War 1940-1945 Liberation Medal Korea Medal
Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Christian X.s fødsel (M.M.26.sept.1870-1970) Erindringsmedaillen i anledning af 50-års dagen for Hendes Majestæt Dronning Ingrids ankomst til Danmark (1771/1845) Erindringsmedaljen i anledning af Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed Prins Henriks sølvbryllup den 10.6.1992
100th Anniversary of King Christian X\\\'s Birth Commemorative Medal 50th Anniversary of Queen Ingrid\\\'s Arrival in Denmark Commemorative Medal H.M. Queen Margrethe and H.R.H. Prince Henrik Silver Wedding Commemorative Medal
Mindemedaljen i anledning af hundredårsdagen for Kong Frederik IX.s fødsel (M.M.11.marts 1899-1999) Dronning Ingrids Mindemedalje (Dr.I.M.M.) (2000) De Kongelige belønningsmedalje med inskription
100th Anniversary of King Frederik IX\\\'s Birth Commemorative Medal Queen Ingrid Commemorative Medal Royal Medal of Recompense w. Inscription
Fortjenstmedaljen i sølv Den Kongelige belønningsmedalje (1865) Medaljen for udmærket lufttjeneste (1962)
Medal of Merit in Silver Royal Medal of Recompense - Gold w. Crown, Gold, Silver w. Crown, Silver Distinguished Flying Medal
Medaljen for ædel dåd (1793) Medaljen for druknedes redning (1812) Grønland Hjemmestyres Fortjenstmedalje (1989)
Medal for Noble Deed Lifesaving Medal Greenland Medal of Merit - Gold, Silver
Hæderstegn for god tjeneste ved søetaten (1801) Hæderstegn for god tjeneste ved hæren (1945) Hæderstegn for god tjeneste ved flyvevåbnet (1953)
Naval Long Service Decoration Army Long Service Decoration Air Force Long Service Decoration
Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste (1953) Fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve (1978) Forsvarets medalje (1991)
Defense Long Service Decoration Armed Forces Reserve Decoration of Merit Defense Medal
Forsvarets medalje for tapperhed (1996) Forsvarets medalje for Faldne og sårede i tjeneste (1996) Hæderstegn for midlertidige befalingsmænd og ligestillege ved søvarnet (Obsolete)
Defense Medal for Gallantry Defense Medal for the Killed and Wounded in Service Decoration for Navy NCOs - 16 and 8 years of svc.
Hæderstegn for underofficierer og med dem i klasse stænde personer af armeen (Obsolete) Livgarden 350 års jubilæums medalje Hjemmeværnets fortjensttegn (1959)
Decoration for Army NCOs - 16 and 8 years of svc. 350 Years of the Life Guards Jubilee Medal - Gold, Silver, Bronze Home Guard Decoration of Merit
Hjemmeværnets 50-årstegn (1998) Hjemmeværnets 40-årstegn (1998) Hjemmeværnets 25-årstegn (1998)
Home Guard Decoration for 50-year Service Home Guard Decoration for 40-year Service Home Guard Decoration for 25-year Service
Hæderstegn for 25 års god tjeneste i politiet (1959) Politikompagniernes fortjenstmedalje Politikompagniernes fortjenstmedalje
Police Decoration for 25-year Service Police Company Medal of Merit - Gold Police Company Medal of Merit - Silver
Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Københavns brandvæsen Hæderstegn for officerer og andre befalingsmænd samt menige i Frederiksberg brandvæsen Hæderstegn for god tjeneste i brandvæsnet
Decoration for Officers, Commander and Men of the Copenhagen Fire Service Decoration for Officers, Commander and Men of the Frederiksberg Fire Service Fire Services Long Service Decoration
Hæderstegn for 25 års god tjeneste i civilforsvaret (1963) Dansk Røde Kors\\\' fortjensttegn (1963) Dansk Røde Kors\\\' hæderstegn (1916)
Civil Defense Decoration for 25-year Service Danish Red Cross Decoration of Merit (2 classes) Danish Red Cross Decoration of Honor
Dansk Røde Kors\\\' medalje (1927-1963) Dansk Røde Kors\\\' mindetegn for krigsfangehjaelp 1914-1919 Dansk Røde Kors\\\' mindetegn for hjelp til syke og sårede i krigen i Finland 1939-1940
Danish Red Cross Medal Danish Red Cross Commemorative Decoration for Aid to POWs, 1914-1919 Danish Red Cross Commemorative Decoration for Sick and Wounded in the Finnish War 1939-1940
Dansk røde Kors\\\' mindetegn for krigshjælpearbejde 1939-1940 Dansk Røde Kors\\\' mindetegn for 1939-1945 Danske Røde Kors\\\' mindetegn for krigsfangeudvekslingen i Korea (1953)
Danish Red Cross Commemorative Decoration for War Relief Workers, 1939-1940 Danish Red Cross Commemorative Decoration for 1939-1940 Danish Red Cross Commemorative Decoration for POW Exchange in Korea
Civilforsvars-Forbundets hæderstegn (1956) Reserveofficersforeningen i Danmark´s hæderstegn (1950) Danske Forsvarsbrødres æreskors
Civil Defense Association Decoration Danish Reserve Officers Association Decoration Danish Veterans Society Cross of Honor
Danske Forsvarsbrødres æresmedlemsmedalje Danske Forsvarsbrødres fortjenstmedalje Danske Forsvarsbrødres hæderstegn
Danish Veterans Society Medal of Honor Danish Veterans Society Medal of Merit Danish Veterans Society LS Decoration
Dansk Militært Idrætsforbund hæderstegn Turistfoeningen for Danmark\\\'s hæderstegn Håndværksrådets hæderstegn
Danish Military Sports Society Decoration Danish Tourist Council Decoration Craftsmanship Council Decoration