RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Slovakia  /  Continent: Europa  /  Era: current

Slovakia flag
English name: Slovakia  |  1993
Formal name:Slovak Republic
Original name:Slovenská republika
Last update: 2013-03-10  |  Version: 1.0  |  Consultant: Juraj Rumanovský  |  Graphic designer: Pavel Močoch

english name Bratislava Capital Police

original name Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

mladší strážnik strážnik starší strážnik
junior patrolman patrolman senior patrolman
mladší inšpektor inšpektor starší inšpektor
junior inspector inspector senior inspector
mladší komisár komisár starší komisár
junior commissioner commissioner senior commissioner
hlavný komisár vrchný komisár generálny komisár
head commissioner chief commissioner general commissioner