Error
  • JFolder::create: Path not in open_basedir paths

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

State: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1944-1989 (People´s Republic) flag
English name: Poland 1944-1989 (People´s Republic)  |  1944-1989
Formal name:Polish People´s Republic
Original name:Polska Rzeczpospolita Ludowa
Last update: 2015-06-07  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Polish People´s Army

original name Ludowe Wojsko Polskie

insigniaBranch of Service Insignia - Oznaki Rodzajów Wojsk i Służb

date1961 - 1989

Marszałek Polski Generałowie Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju Admirałowie
Marshal of Poland Army, Air Force and Air Defence Generals Admirals
Wojska zmechanizowane Wojska pancerne Wojska rakietowe i artylerii Wojska inżynieryjne
motorized rifles armoured troops rocket and artillery troops engineers’ troops
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Kraju (żołnierze zawodowi) Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej Kraju (żołnierze niezawodowi) Wojska łączności Wojska radiotechniczne
air force and air defence troops (career soldiers) air force and air defence troops (conscript soldiers) signal troops radiotechnical troops
Wojska chemiczne Wojska drogowe i kolejowe Służba kwatermistrzowska Wojska samochodowe
chemical troops road and railway troops quartermaster service automobile troops
Służba uzbrojenia Służba topograficzna Służba meteorologiczna Służba informatyki
ordnance service topographical service meteorological service informatics service
Służba kwaterunkowo-budowlana Służba zdrowia Służba weterynaryjna Służba sprawiedliwości
housing and construction service medical service veterinary service justice service
Służba administracji Wojskowa Służba Wewnętrzna Duszpasterstwo wojskowe Wojskowe orkiestry i zespoły reprezentacyjne Wojska Ochrony Pogranicza
administrative service military police military chaplains military bands and ensembles Border Protection Troops