RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland 1918-1952  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1918-1952 flag
English name: Poland 1918-1952  |  1918 - 1952
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-10  |  Version: 2.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Polish State Police

original name Polska Policja Państwowa

insigniashoulder insignia

date1936 - 1938

Kandydat na szeregowego Posterunkowy Starszy Posterunkowy Przodownik Starszy Przodownik
Policeman Candidate Policeman Senior Policeman Sergeant Senior Sergeant
Komenda Główna - Headquarters Okręg Warszawski - Varsovian District Policja Województwa Śląskiego - Silesian Voievodship Police Komenda Główna - Headquarters Miasto Stołeczne Warszawa - Capital City of Warsaw
Aspirant Podkomisarz Komisarz
Warrant Officer Undercommissioner Commissioner
Okręg Pomorski - Pomeranian District Okręg Lubelski - Lublin District Komenda Główna - Headquarters
Nadkomisarz Podinspektor Inspektor Nadinspektor Inspektor generalny
Chief Commissioner Underinspector Inspector Chief Inspector General Inspector
Okręg Tarnopolski - Tarnopol District Policja Województwa Śląskiego - Silesian Voievodship Police Okręg Poleski - Polesie District Komenda Główna - Headquarters

Collar Insignia - Oznaki na kołnierz

Police Cavalry Units Police general use
Oddziały Konne Policji Policja