RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

State: Poland 1918-1952  /  Continent: Europa  /  Era: former

Poland 1918-1952 flag
English name: Poland 1918-1952  |  1918 - 1952
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2013-03-07  |  Version: 1.0  | 

english name Polish State Police

original name Polska Policja Państwowa

typeHorse Police

date1927 - 1936

posterunkowy starszy posterunkowy przodownik
Constable Senior Constable Sergeant
starszy przodownik zastępca komisarza, naczelnik wydziału śledczego komisarz
Staff Sergeat Deputy Inspector, Head of Investigation Department Inspector
zastępca komendanta powiatowego komendant powiatowy zastępca komendanta okręgowego
Deputy Superintendent Superintendent Deputy Regional Commissioner
komendant okręgowy zastępca komendanta głównego komendant główny
Regional Commissioner Deputy Chief Commissioner Chief Commissioner
Horse Police hat