Błąd
  • JFolder::create: Ścieżki nie ma wśród ścieżek open_basedir

BRANCH INSIGNIA - MILITARY

State: Poland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Poland flag
English name: Poland  |  since 1989
Formal name:Republic of Poland
Original name:Rzeczpospolita Polska
Last update: 2015-06-14  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Mariusz Magnuszewski

english name Polish Land Forces

original name Wojska Lądowe

typePolish army branch insignia

datecurrent

Marszałek Polski Generałowie Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych Admirałowie
Marshal of Poland Army and Air Force generals Admirals
Ogólnowojskowa, wojska zmechanizowane, aeromobilne i specjalne Wojska pancerne Wojska rakietowe i artylerii Wojska obrony przeciwlotniczej
general service, motorized rifles, aeromobile and special troops armoured troops rocket and artillery troops anti-aircraft defence troops
Siły Powietrzne Wojska inżynieryjne Wojska łączności Wojska rozpoznania i walki radioelektronicznej
Air Force engineers’ troops signal troops reconnaisance and EW troops
Wojska radiotechniczne Wojska obrony przed bronią masowego rażenia Służba transportu i ruchu wojsk Służba logistyczna, materiałowa i finansowa
radiotechnical troops CBRN defence troops transport and troop movement service logistics, materiel and finance service
Służba czołgowo-samochodowa Służba uzbrojenia i elektroniki Służba geograficzna Służba meteorologiczna i hydrologiczna
tank and automobile service ordnance and electronics service geographical service meteorological and hydrological service
Służba informatyki Służba infrastruktury Służba medyczna Służba weterynaryjna
informatics service infrastructure service medical service veterinary service
Służba sprawiedliwości i obsługi prawnej Służba administracji Żandarmeria Wojskowa Duszpasterstwo rzymskokatolickie
justice and legal service administrative service military police roman-catholic chaplains
Duszpasterstwo ewangelickie Duszpasterstwo prawosławne Wojskowe orkiestry i zespoły reprezentacyjne Służba oświatowo-wychowawcza
protestant chaplains orthodox chaplains military bands and ensembles educational service