Results

State: Czechoslovakia 1960-1989 (Socialist Republic)  /  Continent: Europa  /  Era: current

Czechoslovakia 1960-1989 (Socialist Republic) flag
English name: Czechoslovakia 1960-1989 (Socialist Republic)  |  1960 - 1990
Formal name:Czechoslovak Socialist Republic
Original name:Československá socialistická republika

= select insignia = current insignia = obsolete insignia = Wikipedia link
= official link = WikiInsignia link = verified data

RANK INSIGNIA - AIR FORCES & AVIATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Air divisions of the Federal Ministry of Internal Affairs

Letecká správa FMV

RANK INSIGNIA - ARMY LAND FORCES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Castle Guard

Hradní stráž (HS)

1960 - 1964
obsolete

Castle Guard

Hradní stráž (HS)

1965 - 1979
obsolete

Castle Guard

Hradní stráž (HS)

1979 - 1989
obsolete

Castle Guard

Hradní stráž (HS)

honorary troop
čestná rota
1989
obsolete

Czechoslovak People's Army

Československá lidová armáda (ČSLA) / Československá ľudová armáda (ČSLA)

military schools
vojenské školy
1965 - 1982
obsolete

Czechoslovak People's Army

Československá lidová armáda (ČSLA) / Československá ľudová armáda (ČSLA)

1965 - 1990
obsolete

Czechoslovak People's Army

Československá lidová armáda (ČSLA) / Československá ľudová armáda (ČSLA)

1965 - 1990camo uniform
maskáčové označení
obsolete

Czechoslovak People's Army

Československá lidová armáda (ČSLA) / Československá ľudová armáda (ČSLA)

military schools
vojenské školy
1982 - 1996
obsolete

Interior Guard

Vnitřní stráž (VS) / Vnútorná stráž (VS)

1961 - 1964
obsolete

Interior Guard

Vnitřní stráž (VS) / Vnútorná stráž (VS)

1965
obsolete

Troops of the Ministry of the Interior

Vojska Ministerstva vnitra (VMV) / Vojská Ministerstva vnútra (VMV)

1975 - 1979
obsolete

Troops of the Ministry of the Interior

Vojska Ministerstva vnitra (VMV) / Vojská Ministerstva vnútra (VMV)

1979 - 1990

RANK INSIGNIA - NAVY & COAST GUARD

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Water Border Guard

Dunajská pohraniční stráž

RANK INSIGNIA - PRISONS & CORRECTIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Corrections Force

Sbor nápravné výchovy (SNV) / Zbor nápravnej výchovy (ZNV)

1974 - 1986
obsolete

Corrections Force

Sbor nápravné výchovy (SNV) / Zbor nápravnej výchovy (ZNV)

1987 - 1990

RANK INSIGNIA - CUSTOMS & TAX SERVICE , BORDER TROOPS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Border Guard

Pohraniční stráž (PS) / Pohraničná stráž (PS)

1960 - 1964
obsolete

Border Guard

Pohraniční stráž (PS) / Pohraničná stráž (PS)

1965
obsolete

Border Guard

Pohraniční stráž (PS) / Pohraničná stráž (PS)

1966 - 1979
obsolete

Border Guard

Pohraniční stráž (PS) / Pohraničná stráž (PS)

1988 - 1990
obsolete

Customs Administration

Celní správa ČSSR

1964 - 1972
obsolete

Customs Administration

Celní správa ČSSR

1982 - 1990
obsolete

Protection of State Borders

Ostraha státních hranic (OSH) / Ochrana štátnych hraníc (OŠH)

1980 - 1990

RANK INSIGNIA - FIRE, RESCUE & MEDICAL

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Czechoslovak Fire Department

Československý svaz požární ochrany

1970´ years
obsolete

Czechoslovak National Fire Department

Sbor požární ochrany (SPO) / Zbor požiarnej ochrany (ZPO)

1980 - 1990

RANK INSIGNIA - POLICE & SECURITY

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Corps of Armed Airport Protection

Sbor ozbrojené ochrany letišť (SOOL) / Zbor ozbrojenej ochrany letísk (ZOOL)

1982 - 1992
obsolete

Corps of Armed Railway Protection

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ) / Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ZOOŽ)

1975 - 1981
obsolete

Corps of Armed Railway Protection

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ) / Zbor ozbrojenej ochrany železníc (ZOOŽ)

1982 - 1992
obsolete

National Security Corps

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

1961 - 1979
obsolete

National Security Corps

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

1980 - 1990
obsolete

Public Safety Inspection

Inspekce veřejného pořádku (IVP)

1967 - 1990

RANK INSIGNIA - TRANSPORT ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Czechoslovak Elbe & Oder River Cruises

Československá plavba labsko-oderská

1952 - 1990
obsolete

Czechoslovak State Railways

Československé státní dráhy (ČSD) / Československé štátne dráhy (ČSD)

1965 - 1986collar insignia
límcové označení
obsolete

Czechoslovak State Railways

Československé státní dráhy (ČSD) / Československé štátne dráhy (ČSD)

1986 - 1992collar insignia
límcové označení
obsolete

Metro - City Traffic

Metro

obsolete

Transport Company of Prague

Dopravní podniky hlavního města Prahy

1971 - 1989

RANK INSIGNIA - OTHER ORGANIZATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Czechoslovak Foods and Woods Department

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

administrativní pracovníci
obsolete

Czechoslovak Foods and Woods Department

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

lesní závody
obsolete

Czechoslovak Foods and Woods Department

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

školy
obsolete

Department of fuel and energy industries

Resort paliv a energetiky

1983 since
obsolete

People's Militias

Lidové milice (LM) / Ľudové milície (ĽM)

1970 - 1989
obsolete

Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM)

The Pioneer Organisation of the Socialist Union of Youth

1970 - 1990right sleeve
pravý rukáv

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Czechoslovak Foods and Woods Department

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSSR

obsolete

State shipping board

Státní plavební správa

MEDALS, RIBBONS OF ORDERS AND DECORATIONS

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

National Security Corps

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

Standby Unit
Pohotovostní útvar VB / Pohotovostný útvar VB
1970 - 1989

SERVICE CARDS AND BADGES

english name / original nametype dateinsigniainfo
obsolete

Auxiliary Security Guard

Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS-VB)

service identification
služební identifikace
1960 - 1990
obsolete

Armed and Fire Protection

Ozbrojená a požární ochrana (OPOŽ)

service identification
služební identifikace
obsolete

Auxiliary Border Guard

Pomocník Pohraniční stráže ČSSR

service identification
služební identifikace
obsolete

Border Guard

Pohraniční stráž

service identification
služební identifikace
1960 - 1990
obsolete

Customs Administration

Celní správa ČSSR

service identification
služební identifikace
80 - 90 years
obsolete

Czechoslovak Fire Department

Československý svaz požární ochrany (ČSPO)

service identification
služební identifikace
1960 - 1967
obsolete

Interior Ministry Troops

Vojska Ministerstva vnitra (VMV)

service identification
služební identifikace
1960 - 1990
obsolete

Ministry of Interior

Ministerstvo vnitra

service identification
služební identifikace
1960 - 1990
obsolete

National Railway Police Corps

Sbor ozbrojené ochrany železnic (SOOŽ)

service identification
služební identifikace
1960 - 1989
obsolete

National Security Corps

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

service identification
služební identifikace
60 - 70 years
obsolete

National Security Corps

Sbor národní bezpečnosti (SNB) / Zbor národnej bezpečnosti (ZNB)

service identification
služební identifikace
80 years
obsolete

People's Militias

Lidové Milice (LM)

service identification
služební identifikace
1960 - 1990