Fel
  • JFolder::create: Sökvägen finns inte i open_basedir sökvägar

RANK INSIGNIA - FIRE, RESCUE & MEDICAL

State: Finland  /  Continent: Europa  /  Era: current

Finland flag
English name: Finland  |  1918
Formal name:Republic of Finland
Original name:Suomen tasavalta / Republiken Finland
Last update: 2014-01-01  |  Version: 1.0  |  Graphic designer: Pavel Močoch

english name Finland's Swedish Fire and Rescue Association

original name Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund (FSB)

De frivilliga brandkårernas underbefäl - The volunteer fire brigade under the command
Annan utsedd ansvarsperson Biträdande mästare Enhetschef Mästare
Other designated responsible person Deputy Masters Head Master
De frivilliga brandkårernas befäl - The volunteer fire brigade officers
Avdelningschef Vice kårchef Kårchefen
Corps Commander Deputy Head of Department Head of Department
Brandkårsföreningarnas administrativa personal - Fire Brigade unions administrative staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman
De lokala brandkårsförbundens personal - The local fire department unions\' staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman
De riksomfattande brandkårsförbundens personal - The national fire brigade unions staff
Styrelsemedlem Viceordförande Ordförande
director vice chairman chairman